Varför Conrab Opto?

Conrab Opto AB är ett av de företag i världen som har längst erfarenhet av automatiserad leverantörsfakturahantering. Företaget har funnits sedan 1977, har arbetat med generell dokumenthantering sedan 1993 och med leverantörsfakturahantering sedan 1997.

Nöjda kunder

Kundnytta, hög service och flexibilitet är honnörsord för oss. Vi gör allt för att hjälpa våra kunder till högre effektivitet. Vårt mål är inte att bli störst utan vi ska fortsätta vara bäst. Något som våra kunder bekräftar år efter år i oberoende kundundersökningar.

Bland våra 1.000-tals kunder finns företag i olika storlekar och branscher, allt från globala koncerner till lokala, mellanstora företag.

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet är vår största styrka. Majoriteten av våra anställda har arbetat med dessa problemområde i både små och stora organisationer. I kombination med all den erfarenhet som vi samlat på oss under åren vågar vi påstå att vi vet vilka problem och möjligheter som finns hos de flesta företag idag.

Denna kunskap och erfarenhet hjälper oss att skapa de optimala dokument- och ärendeprocesserna i just ert företag.

Våra ledord och mission

Automatisera: Vi automatiserar era processer. Endast avvikelser ska hanteras manuellt.
Eliminera: Vi eliminerar tidstjuvarna i form av papper som skickas runt.
Effektivisera: Vi effektiviserar era processer och ärende efterhand som ni utvecklas.