Scrolla ned för fler kurser

Daglig hantering av leverantörsfakturor för ekonomiadministratörer.

Denna webinarkurs riktar sig till administratörer som dagligen arbetar i klienten med hantering av leverantörsfakturor.
Kursen är en standardkurs och med det menas att vi inte går igenom anpassningar eller specifika problem eller supportärenden.

Innehåll

 • Olika sätt att hämta in fakturor till ankomstregistrering 
  (Kursledaren berättar om vilka sätt som fakturor kan komma in till inkorgen för ankomstregistrering - inskanning av fakturor, mailimport, EDI-fakturor och fakturor från 
  t ex BGC och CrediFlow).
 • Ankomstregistrering av faktura
  • Genomgång av vilka funktioner som finns i inkorgen.
  • Genomgång av standardfälten i ankomstregistreringen samt ”Godkänn”, Godkänn direkt”, och ”Kopiera till föregående”.
   (Vi kommer inte kunna att gå igenom alla fält i vyn ”Registrera” för att fälten varierar beroende på vilket ERP-system man kör Conrab Opto mot).
  • Genomgång av fliken ”Kontering” 
   (kontering av faktura, ”Favoriter”, ”Fördelningsmallar” och import av Excel-fil).
  • Genomgång av flödesfliken

Tid för frågor rörande ovan avsnitt.

 • Bevakning
  • Genomgång av sökfält och fakturastatus.
  • Hur man slutgodkänner en faktura.
  • Hur man kan se varför en faktura inte kan slutgodkännas (under fliken ”Allmän”).
  • Makulera faktura i Conrab Opto.
  • Status ”Meddelande” (hur man skickar till annan användare i flödet,
   hjälpa användaren att kontera upp faktura samt skicka tillbaka till användaren).
  • Skicka påminnelse till användare.
  • Gå igenom historiken på en faktura.
  • Hur man byter ägare eller användare på en faktura.

Tid för frågor rörande ovan avsnitt.


Kursdatum:
 Nya kursdatum publiceras inom kort.

Kurslängd: 2 timmar & 30 minuter (vi håller en paus på ca 10 minuter mellan avsnitten).

Kursavgift: 1.500 SEK per kursdeltagare.

Max antal deltagare: 6 st. Kursen ställs in ca 5 arbetsdagar före kursdatumet om det är mindre än 3 kursdeltagare anmälda.

Avanmälan: Anmäld kursdeltagare e-mailar in sin avanmälan senast 5 arbetsdagar före kursstart.

Frågor och kursanmälan: Skickas till externsupport (at) conrab.se

 

Hantering av fakturor i webben.

Denna webinarkurs riktar sig till de användare som inte är ekonomiadministratörer, men som dagligen måste hantera dokument via Postlådan i webbgränssnittet. 
Kursen är en standardkurs och med det menas att vi inte går igenom anpassningar eller specifika problem eller supportärenden.

Innehåll

 • Koda frånvaro
  (hur man ser till att fakturor hamnar hos en vikarie när man själv är ledig)
 • Hantering av dokument i Postlådan
  • Verktygsfältet (knapparna: ”Föregående & nästa dokument”, ”Tillbaka till postlådan”, bildstorlek på dokument)
  • Kommentar (lägga fasta kommentarer på ett dokument)
  • Kontering av faktura
  • Lägga till bilagor
  • Skicka till annan användare i flödet
  • Skicka tillbaka fakturan till ekonomiavdelningen/lägga fakturan i Utredning
  • Godkännande av dokument
  • Upplägg av favoriter

 Tid för frågor rörande ovan avsnitt

 • Arkiv
  • Hur man söker upp ett dokument genom att fylla i olika sökfält
  • Avancerad sökning & hur man sparar sökningar under fliken ”Avancerad”
  • Hur man exporterar till Excel och återställer kolumnordning.
  • Hur man bläddrar mellan sidor i sökresultatet.
 • Hjälpfiler

Tid för frågor rörande ovan avsnitt

Kursdatum:  Nya kursdatum publiceras inom kort.

Kurslängd: 1 timme & 30 minuter.

Kursavgift: 900 SEK per kursdeltagare.

Max antal deltagare: 6 st. Kursen ställs in ca 5 arbetsdagar före kursdatumet om det är mindre än 3 kursdeltagare anmälda.

Avanmälan: Anmäld kursdeltagare e-mailar in sin avanmälan senast 5 arbetsdagar före kursstart.

Frågor och kursanmälan: Skickas till externsupport (at) conrab.se

 

Tolkmallar, grundkurs för ekonomiadministratörer.

Denna webinarkurs riktar sig till ekonomiadministratörer som arbetar i klienten med leverantörsfakturor.

Kursen är en standardkurs och med det menas att vi inte går igenom anpassningar eller specifika problem eller supportärenden. Det finns också en mer avancerad tolkmallskurs (fortsättningskurs) där man lärs sig hur man använder ”Formateringsord” (formateringsord är inget som vi går in djupare på i denna standardkurs).

Innehåll

 • Skapa en tolkmall från grunden
  • Bildhämtning samt lägga till en ny mall.
  • Genomgång av ikoner ovanför bild.
  • Upplägg av enkel mall. Standardfält.

Tid för frågor rörande ovan avsnitt

 • Upplägg av mall med mappningar/översättningar, radord, ignorera feltolkning.
 • Samma som punkt 3 & 4 fast för liggande format.

Tid för frågor rörande ovan avsnitt

 • Kreditfunktion i tolkmallar.
 • Hur man söker upp befintlig mall samt se hur ofta en viss mall används.
 • Skapa mall från ankomstregistreringen.
 • Tolken – skanna in fakturor

Tid för frågor rörande ovan avsnitt

Kursdatum: Nya kursdatum publiceras inom kort.

Kurslängd: 2 timmar (vi håller en paus på ca 10 minuter mellan avsnitt 2 och 3).

Kursavgift: 1.200 SEK per kursdeltagare.

Max antal deltagare: 6 st. Kursen ställs in ca 5 arbetsdagar före kursdatumet om det är mindre än 3 kursdeltagare anmälda.

Avanmälan: Anmäld kursdeltagare e-mailar in sin avanmälan senast 5 arbetsdagar före kursstart.

Frågor och kursanmälan: Skickas till externsupport (at) conrab.se

Tolkmallar, fortsättningskurs för ekonomiadministratörer.

Denna webinarkurs riktar sig till ekonomiadministratörer som arbetar i klienten med leverantörsfakturor.
Kursen inriktar sig på att använda formateringsord på tolkmallar.

Innehåll

 • Användning av formateringsord på olika fakturaexempel
  • Hur man tolkar ut enstaka ord mitt i en mening.
  • Hur man tar bort oönskad text eller tecken.
  • Hur man tolkar ut delar av ett ord eller mening.
  • Hur man ersätter ett värde mot ett annat.

Tid för frågor rörande ovan avsnitt

Kursdatum: Nya kursdatum publiceras inom kort.

Kurslängd: 1 timme.

Kursavgift: 600 SEK per kursdeltagare.

Max antal deltagare: 6 st. Kursen ställs in ca 5 arbetsdagar före kursdatumet om det är mindre än 3 kursdeltagare anmälda.

Avanmälan: Anmäld kursdeltagare e-mailar in sin avanmälan senast 5 arbetsdagar före kursstart.

Frågor och kursanmälan: Skickas till externsupport (at) conrab.se