Ytterligare ett företag igång med D365FO

2019-03-27

Ytterligare ett bolag har valt Conrab Opto att samverka med D365FO.
Bolaget använder Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor, både avseende omkostnader men även vår helautomatiska matchningsfunktion för inköp.

Flera av bolagets leverantörer skickar e-fakturor, vilka importeras och trevägmatchas mot inköp och inleverans.
Fakturor på papper och PDF tolkas i Conrab Opto och matchas även dessa mot inköp och inleveranser.

Conrab Opto är motorn i dokumentportalen.

2019-01-10

Conrab Opto har blivit utsett att agera motor/spindeln i nätet i en dokumentportal innehållande miljontals dokument. Dokumenten i portalen efterfrågas både internt och externt av partners. Dokument ska kopplas ihop och bilda "databöcker".

De olika dokumenttyperna skapas i många olika system, men samlas upp i och registreras automatiskt i Conrab Opto och blir där sökbara.

Andra system efterfrågar dokumenten och via API kan de hämtas ut och presenteras från Conrab Opto. Integrationer mot flertalet av kundens system har gjorts för att få så mycket automatik som möjligt.

I portalen finns utöver dessa produktionsdokument även funktioner för att hantera leverantörsfakturor med attest och koppling mot både Ax2012, D365FO, M3 och andra affärssystem, samt möjlighet för ekonomiavdelningen att skapa bokföringsorders med attest och integration för överföring till ekonomisystemen.

Leverantörsfakturahantering via API

2018-12-05

Ett företag har valt Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor. 

Företaget har egen utvecklarkompetens av sitt affärssystem, vilket gjort att de ansvarar för all synkronisering av masterdata och färdiga fakturor. Företaget använder Conrab Optos API för att både importera masterdata och exportera fakturor som hanterats med kontering och attest i Conrab Opto.

Barndiabetesfonden

2018-11-15

Istället för julklapp till våra partnerns och kunder väljer Conrab Opto att i år skänka motsvarande belopp till Barndiabetsfonden.

Hantering av kundavtal med integration mot SAP

2018-10-09

Ett företag har valt att installera Conrab Opto för att hantera sina kundavtal.

Tidigare har de hanterats i ett pärmsystem, men dessa har nu importerats till Conrab Opto istället.
Avtalen återsöks i sökportalen i Conrab Opto och systemet skickar automatiskt ut påminnare i god tid innan omförhandling.

En integration mot SAP gör att avtalen automatiskt blir inaktiverade om kunden blir inaktiverad i kundregistret i SAP.

Leverantörsfakturahantering i Indien.

2018-09-13

En av våra befintliga kunder fortsätter rulla ut Conrab Opto World Wide.
Detta innebär att vi får ytterligare Conrab Opto användare i Indien.

Skanning och tolkning av mottagningsbevis

2018-06-12

Företaget har hanterat sina mottagarbevis och tillhörande dokument, typ packsedlar och följesedlar manuellt i ett pärmsystem.

Conrab Opto har installerats och nu skannas och tolkas alla dokument.
De klassificeras och registreras med automatik. De få avvikelserna hanteras med manuell registrering.
Samtliga dokument är sedan lätt tillgängliga via sökportalen i Conrab Opto, där man även lagrar andra dokument t ex sina leverantörsfakturor.

Hantering av leverantörsavtal

2018-02-16

Välkänt Göteborgsföretag har valt Conrab Opto för att hantera sina avtal.
Avtalen skannas eller importeras till Conrab Opto där de sedan registreras med möjlighet att skicka runt i attestflöde.

Påminnelser läggs in på avtalen så att de kan omförhandlas eller sägas upp i tid.

Tolkning av följesedlar

2018-01-30

En stor byggleverantör i Stockholm har valt Conrab Opto för att skanna och tolka sina följesedlar.
Följesedeln tolkas och arkiveras i Conrab Opto. 

Personal arbetar aktivt med följesedeln och vid avvikelser mot inleveransen läggs det på avvikelserapporter och kommentarer.

Stor bygghandel har valt Conrab Opto för att effektivisera sin rutin med bokföringsorder.

2017-11-27

En stor bygghandel har valt Conrab Opto för att effektivisera sitt flöde av bokföringsorders. Dessa har hanterats på papper och på traditionellt sätt skickats runt för attest i organisationen.
Men Conrab Optos modul för bokföringsorder har allt manuellt arbete flyttats till Conrab Opto. Import via excel, manuellt skapade bokföringsordrar, skickas med automatik till rätt attestpersoner för att sedan automatiskt föras över till ekonomisystemet.

Med detta arbetssätt sparas många värdefulla timmar i veckan.

Bolag i England hanterar sina leverantörsfakturor i Conrab Opto.

2017-11-08

Ett engelska bolag har valt att hantera sina leverantörsfakturor i Conrab Opto. Fakturorna tolkas och registreras automatiskt och skickas sedan för attest i deras organisation. Färdiga fakturor skickas till Dynamics D365 Operations via integration.

Börsnoterat bolag använder Conrab Opto avtalsmapp

2017-10-26

Ett börsnoterat bolag har valt att hantera sina leverantörsavtal i Conrab Opto. Avtalen läggs in i Conrab Opto och bevakningsdatum sätts och automatiska påminnare skickas till avtalsansvariga. Om inte dessa agerar på avtalet eskaleras avtalet till nästa ansvarsnivå.

Tolkning och arkivering av packsedlar

2017-09-28

Ett företag i Norge har valt Conrab Opto för att skanna, tolka och arkivera packsedlar.

Packsedlar importeras via e-post samt skannas. Informationen masstolkas och blir sökbar i ett fritextfält via arkivet. Det finns även möjlighet att skapa unika tolkmallar per

Tolkade dokument blir automatiskt registrerade i arkivet och på så sätt också sökbara för organisationen. Efter bara några månader hanteras 75% av packsedlarna med automatik. 

”Vi sparer allerede nokså mye tid på å lete frem riktige pakksedler, både ved avvikshåndtering og innmelding på varemottak.”

Skanning och tolkning av mottagningsbevis

2017-01-30

Ett mottagningsbevis kan innefatta flera olika dokumenttyper, tex packsedel, följesedel och annat.
Samtliga dokument skannas och tolkas och knyts till ett ärende som lagras i Conrab Opto.

Behörigheter sätts upp och organisationen kan söka dessa dokument i Conrab Opto istället för att springa och söka i pärmar och på lagret.

Funktionen är till stor belåten het och kunden säger

”Vår scanning av mottagningsbevis har fallit ut väl och alla är nöjda. Så nöjda att det har kommit ytterligare önskemål om scanning av fler dokument." 

Min Stora Dag

2016-12-15

Även i år väljer vi på Conrab Opto AB att bli Guldvän med Min Stora Dag för att hjälpa sjuka barns drömmar till verklighet.

http://www.minstoradag.org/

Vi önskar alla våra kunder och partners en härlig jul och ett riktigt gott nytt år.

Leverantörsfakturahantering med Navision

2016-09-28

Ett företag i säkerhetsbranschen för byggindustrin har valt Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor. 

Företaget använder affärssystemet Navision.

Kunduppföljning med kreditlimit

2016-09-14

Ett företag har valt att använda Conrab Opto för att på ett ekonomiskt plan följa upp sina kunder.
I Conrab Opto sätts olika ekonomiska uppgifter, tex kreditlimit.
Förändringarna skickas i Conrab Opto på attestflöde till rätt personer som godkänner kunden innan kundkortet uppdateras med nya godkända uppgifter.

I Conrab Opto finns också möjlighet att samla upp bilagor och annan information om kunden.

Börsnoterat företag väljer Conrab Opto

2016-06-29

Ett börsnoterat företag väljer Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor.
Företaget använder Movex som ekonomisystem.
Integration kommer även att göras till företagets skadesystem för att effektivt hantera sina skadefakturor.

Stor grossistkedja väljer Conrab Opto för följesedlar.

2016-05-18

En stor grossistkedja väljer Conrab Opto för att hantera sina följesedlar. Dessa skannas in och all information tolkas.
Ordernummer plockas ut och blir sökbart tillsammans med övrig information.
Följesedeln skickas på attestrunda och avvikelser hanteras via kvalitetsavdelningen.
Slutligen lagras följesedeln och är sökbar för alla i organisationen.

Koncern väljer Conrab Opto för bolagsdatabas

2016-03-28

En stor svensk koncern har valt Conrab Opto för att hantera all dokumentation kring sina juridiska bolag. 
Conrab Opto ska användas för att lagra protokoll, årsredovisningar och andra juridiska dokument.
Möjlighet kommer att finnas att skicka dokument för remiss och godkännande, samt att Conrab Opto skickar ut påminnare vid saknad dokumentation eller attest.

Företag i tillverkningsindustrin väljer Conrab Opto

2016-02-10

Ett svenskt företag, etablerat i hela Sverige, väljer Conrab Opto för att hantera sin leverantörsfakturor.
Företaget använder Visma som affärssystem och till detta har Conrab Opto färdiga integrationer.

Företaget kommer dessutom att använda funktioner i Conrab Opto för att hantera sin leverantörsavtal.

Företag i bilbranchen väljer Conrab Opto

2015-12-01

Ett företag i bilbranschen har valt Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor. Företaget finns på flera ställen i Sverige och har en central hantering av fakturorna. Conrab Opto kommer att kopplas mot Visma.

Min Stora Dag

2015-11-22

Conrab Opto har i år valt att sponsra stiftelsen Min Stora Dag.

Min stora dag är en insamlingsstiftelse som hjälper barn med svåra sjukdomar till en välbehövlig paus från en vardag fylld av sjukhusrutiner.

Stor konsumentkedja väljer Conrab Opto

2015-10-16

En stor känd konsumentkedja väljer Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor. Koncenen använder Pyramid som affärssystem.

Butikskedja väljer Conrab Opto

2015-10-16

En landsomfattande butikskedja har valt Conrab Opto för hantering av sina leverantörsfakturor. Kedjan har företrädesvis fakturor som ska matchas mot inköpsorder och målet är att denna matchning ska ske med automatik på huvuddelen av fakturorna.

Koncern väljer Conrab Opto för avtalshantering

2015-10-16

En stor koncern har valt att hantera sina leverantörsavtal i Conrab Opto. Samtliga avtal ska centraliseras och göras tillgängliga för alla företag i koncernen. Målet för koncernen är att skapa kontroll och minska antalet leverantörer.