Vända papper eller tjäna pengar?

Conrab Opto är marknadens smartaste och mest flexibla system för elektronisk dokument- och ärendehantering. Vår mission är att automatisera era processer vilket hjälper er till bättre lönsamhet.

Leverantörsfakturor

Conrab Opto automatiserar hela din hantering av leverantörsfakturor, skanning och automatisk tolkning, automatisk kontering, automatisk matchning, automatisk attest och automatisk arkivering.
Resultatet blir mycket stora tidsbesparingar. Vi har flera kunder som sparat mer än 80% av deras hanteringstid för samtliga sina fakturor.

  • Kopplingar mot ett 30-tal affärssystem.
  • Automatisering är A och O.

Avtal

Med Conrab Opto får du en samlad bild och professionell hantering av företagets samtliga avtal. Administrationen minskar betydligt och den ökade kontrollen gör att du undviker dubbelavtal och styr upp inköpsrutinerna. Conrab Opto hanterar alla typer av avtal. Möjlighet att skicka på remiss och attest är naturligtvis grundfunktioner, liksom automatiska påminnare.

  • Bevakning för att undvika automatiska förlängningar
  • Alla berörda meddelas automatiskt vid avtalsändringar

Reklamationer

Conrab Opto erbjuder ett effektivt sätt att hantera era reklamationer. Det kan vara mot kund, mot leverantör, interna reklamationer eller vilken typ av reklamation som helst. Ta emot reklamationerna via telefon, via e-post eller via er hemsida. Conrab Opto fångar dessa och ser till att de skickas till rätt person eller grupp. Funktioner för påminnelser, eskalering, attest och integration till affärssystem finns.

  • Bra reklamationssystem ger bättre kundvård.
  • Rapporter och statistik.

Fantasin sätter gränserna

Conrab Opto är i basen ett dokument- och ärendehanteringssystem. Tillsammans med er analyserar vi de ärenden och dokument som ni idag hanterar manuellt. Målet är att skapa upp dessa flöden i Conrab Opto istället. Varje företag är unikt och ni har era unika flöde. Vi har hjälpt våra kunder med massa olika funktioner vilket gör att många av dem anser att endast fantasin sätter gränserna i Conrab Opto.

Vår mission är att förverkliga våra ledord Automatisering, Eliminering och Effektivisering.
Vi hjälper er att uppnå bästa automatisering av Conrab Opto så att så lite handpåläggning som möjligt ska behöva göras.
Vi hjälper er att eliminera papper som inte behövs när ni nu har ett ärendehanteringssystem.
Vi arbetar kontinuerligt med er för att effektivisera efterhand som er verksamhet och verklighet förändras.

Våra kunder säger att det bara är "fantasin som sätter gränserna". Oavsett vilken typ av dokument eller typ av ärende som ska hanteras är Conrab Opto svaret. Vi har hos kunder konfigurerat de märkligaste rutiner för att lösa väldigt specifika problem. Rutiner som inte står att finna hos andra dokument och ärendehanteringssystem på marknaden. Detta är storheten med Conrab Opto och därmed förstår vi vad våra kunder menar med att "fantasin sätter gränserna".

I oberoende marknadsundersökningar har Conrab Opto sedan 2004, då undersökningen startade, legat i absoluta toppen. 96% av våra kunder rekommenderar oss till andra och 98% ser oss som en långsiktig partner. Utöver detta har vi toppbetyg när det gäller besparingar man gör med hjälp av vårt system. En tredjedel av våra kunder anser sig skära sina kostnader med 40% eller mer, jämfört med konkurrerande system där bara drygt 10% anser sig göra sådana besparingar.

Vi kan också hjälpa dig med....

Tolkning och arkivering av packsedlar

2017-09-28

Ett företag i Norge har valt Conrab Opto för att skanna, tolka och arkivera packsedlar.

Packsedlar importeras via e-post samt skannas. Informationen masstolkas och blir sökbar i ett fritextfält via arkivet. Det finns även möjlighet att skapa unika tolkmallar per

Tolkade dokument blir automatiskt registrerade i arkivet och på så sätt också sökbara för organisationen. Efter bara några månader hanteras 75% av packsedlarna med automatik. 

”Vi sparer allerede nokså mye tid på å lete frem riktige pakksedler, både ved avvikshåndtering og innmelding på varemottak.”

Skanning och tolkning av mottagningsbevis

2017-01-30

Ett mottagningsbevis kan innefatta flera olika dokumenttyper, tex packsedel, följesedel och annat.
Samtliga dokument skannas och tolkas och knyts till ett ärende som lagras i Conrab Opto.

Behörigheter sätts upp och organisationen kan söka dessa dokument i Conrab Opto istället för att springa och söka i pärmar och på lagret.

Funktionen är till stor belåten het och kunden säger

”Vår scanning av mottagningsbevis har fallit ut väl och alla är nöjda. Så nöjda att det har kommit ytterligare önskemål om scanning av fler dokument." 

Min Stora Dag

2016-12-15

Även i år väljer vi på Conrab Opto AB att bli Guldvän med Min Stora Dag för att hjälpa sjuka barns drömmar till verklighet.

http://www.minstoradag.org/

Vi önskar alla våra kunder och partners en härlig jul och ett riktigt gott nytt år.

Leverantörsfakturahantering med Navision

2016-09-28

Ett företag i säkerhetsbranschen för byggindustrin har valt Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor. 

Företaget använder affärssystemet Navision.

Kunduppföljning med kreditlimit

2016-09-14

Ett företag har valt att använda Conrab Opto för att på ett ekonomiskt plan följa upp sina kunder.
I Conrab Opto sätts olika ekonomiska uppgifter, tex kreditlimit.
Förändringarna skickas i Conrab Opto på attestflöde till rätt personer som godkänner kunden innan kundkortet uppdateras med nya godkända uppgifter.

I Conrab Opto finns också möjlighet att samla upp bilagor och annan information om kunden.