Vända papper eller tjäna pengar?

Conrab Opto är marknadens smartaste och mest flexibla system för elektronisk dokument- och ärendehantering. Vår mission är att automatisera era processer vilket hjälper er till bättre lönsamhet.

Leverantörsfakturor

Conrab Opto automatiserar hela din hantering av leverantörsfakturor, skanning och automatisk tolkning, automatisk kontering, automatisk matchning, automatisk attest och automatisk arkivering.
Resultatet blir mycket stora tidsbesparingar. Vi har flera kunder som sparat mer än 80% av deras hanteringstid för samtliga sina fakturor.

  • Kopplingar mot ett 30-tal affärssystem.
  • Automatisering är A och O.

Avtal

Med Conrab Opto får du en samlad bild och professionell hantering av företagets samtliga avtal. Administrationen minskar betydligt och den ökade kontrollen gör att du undviker dubbelavtal och styr upp inköpsrutinerna. Conrab Opto hanterar alla typer av avtal. Möjlighet att skicka på remiss och attest är naturligtvis grundfunktioner, liksom automatiska påminnare.

  • Bevakning för att undvika automatiska förlängningar
  • Alla berörda meddelas automatiskt vid avtalsändringar

Reklamationer

Conrab Opto erbjuder ett effektivt sätt att hantera era reklamationer. Det kan vara mot kund, mot leverantör, interna reklamationer eller vilken typ av reklamation som helst. Ta emot reklamationerna via telefon, via e-post eller via er hemsida. Conrab Opto fångar dessa och ser till att de skickas till rätt person eller grupp. Funktioner för påminnelser, eskalering, attest och integration till affärssystem finns.

  • Bra reklamationssystem ger bättre kundvård.
  • Rapporter och statistik.

Fantasin sätter gränserna

Conrab Opto är i basen ett dokument- och ärendehanteringssystem. Tillsammans med er analyserar vi de ärenden och dokument som ni idag hanterar manuellt. Målet är att skapa upp dessa flöden i Conrab Opto istället. Varje företag är unikt och ni har era unika flöde. Vi har hjälpt våra kunder med massa olika funktioner vilket gör att många av dem anser att endast fantasin sätter gränserna i Conrab Opto.

Vår mission är att förverkliga våra ledord Automatisering, Eliminering och Effektivisering.
Vi hjälper er att uppnå bästa automatisering av Conrab Opto så att så lite handpåläggning som möjligt ska behöva göras.
Vi hjälper er att eliminera papper som inte behövs när ni nu har ett ärendehanteringssystem.
Vi arbetar kontinuerligt med er för att effektivisera efterhand som er verksamhet och verklighet förändras.

Våra kunder säger att det bara är "fantasin som sätter gränserna". Oavsett vilken typ av dokument eller typ av ärende som ska hanteras är Conrab Opto svaret. Vi har hos kunder konfigurerat de märkligaste rutiner för att lösa väldigt specifika problem. Rutiner som inte står att finna hos andra dokument och ärendehanteringssystem på marknaden. Detta är storheten med Conrab Opto och därmed förstår vi vad våra kunder menar med att "fantasin sätter gränserna".

I oberoende marknadsundersökningar har Conrab Opto sedan 2004, då undersökningen startade, legat i absoluta toppen. 96% av våra kunder rekommenderar oss till andra och 98% ser oss som en långsiktig partner. Utöver detta har vi toppbetyg när det gäller besparingar man gör med hjälp av vårt system. En tredjedel av våra kunder anser sig skära sina kostnader med 40% eller mer, jämfört med konkurrerande system där bara drygt 10% anser sig göra sådana besparingar.

Vi kan också hjälpa dig med....

Hantering av leverantörsavtal

2018-02-16

Välkänt Göteborgsföretag har valt Conrab Opto för att hantera sina avtal.
Avtalen skannas eller importeras till Conrab Opto där de sedan registreras med möjlighet att skicka runt i attestflöde.

Påminnelser läggs in på avtalen så att de kan omförhandlas eller sägas upp i tid.

Tolkning av följesedlar

2018-01-30

En stor byggleverantör i Stockholm har valt Conrab Opto för att skanna och tolka sina följesedlar.
Följesedeln tolkas och arkiveras i Conrab Opto. 

Personal arbetar aktivt med följesedeln och vid avvikelser mot inleveransen läggs det på avvikelserapporter och kommentarer.

Stor bygghandel har valt Conrab Opto för att effektivisera sin rutin med bokföringsorder.

2017-11-27

En stor bygghandel har valt Conrab Opto för att effektivisera sitt flöde av bokföringsorders. Dessa har hanterats på papper och på traditionellt sätt skickats runt för attest i organisationen.
Men Conrab Optos modul för bokföringsorder har allt manuellt arbete flyttats till Conrab Opto. Import via excel, manuellt skapade bokföringsordrar, skickas med automatik till rätt attestpersoner för att sedan automatiskt föras över till ekonomisystemet.

Med detta arbetssätt sparas många värdefulla timmar i veckan.

Bolag i England hanterar sina leverantörsfakturor i Conrab Opto.

2017-11-08

Ett engelska bolag har valt att hantera sina leverantörsfakturor i Conrab Opto. Fakturorna tolkas och registreras automatiskt och skickas sedan för attest i deras organisation. Färdiga fakturor skickas till Dynamics D365 Operations via integration.

Börsnoterat bolag använder Conrab Opto avtalsmapp

2017-10-26

Ett börsnoterat bolag har valt att hantera sina leverantörsavtal i Conrab Opto. Avtalen läggs in i Conrab Opto och bevakningsdatum sätts och automatiska påminnare skickas till avtalsansvariga. Om inte dessa agerar på avtalet eskaleras avtalet till nästa ansvarsnivå.